Regulamin świadczenia usług sklepu Expressparts.pl

§ 1

ExpressParts.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Zbigniew Zasada prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zbigniew Zasada z siedzibą w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich 42A/3, 70-764, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie ExpressParts.pl.

§ 2

ExpressParts.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego zarejestrowani Użytkownicy mogą nabywać części oraz chemię samochodową. 

§ 3

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem ExpressParts.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
2. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby egzemplarzy i kliknięcie znaku „Dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony na stronę zawierającą formularz adresowy, który należy wypełnić. Ostatnim krokiem jest wybór sposobu płatności i dostawy.
3. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w sklepie ExpressParts (ul. Batalionów Chłopskich 95A) bez dodatkowej opłaty.
4. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
5. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail potwierdzający przyjęcie zamówienia. 

§ 5

1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a ExpressParts.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie.